Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy serieus

Profore biedt verschillende, soms persoonlijke, producten en diensten. Daarvoor hebben we informatie van u nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. U kunt ons altijd aan deze regels houden.

* Als Profore persoonlijke gegevens van u vastlegt wordt u daarover geïnformeerd; u heeft altijd de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet worden vastgelegd; dat kan echter betekenen dat u geen gebruik kan maken van sommige producten en/of diensten.

* Profore doet haar best om correcte gegevens van u te registeren en stelt u, voor zover dat technisch mogelijk is, zelf in staat uw gegevens aan te passen. * Als er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, zal Profore deze verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek daartoe richten aan Profore Golf & Business, Vennestraat 11-W, 2161 LE Lisse NL (e-mail: sales@profore.com). 

* De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
• Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Profore
• Diensten/producten die door partners van Profore worden aangeboden. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het product en/of dienst.
• Profore hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de producten van Profore of om de rechten van Profore te beschermen.

* Profore kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de website te vereenvoudigen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser.

* Profore kan pop-up vensters toepassen om navigatie door de website te vereenvoudigen. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u het openen van pop-up vensters blokkeren in uw browser.

* De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek op u te richten. Als u geen prijs stelt op commerciële boodschappen van Profore, zal Profore op uw verzoek (schriftelijk of per email) de toezending daarvan beëindigen.

* Profore houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Winkelwagen